hedaer
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Betoniarnia

Beton ciężki i lekki – dodatki do betonu

Mieszanka betonowa produkowana jest w trzech wytwórniach betonu zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Chlubnej 7 (d. Czajki 2). Stały nadzór nad produkcją betonu w wytwórniach pełni własne akredytowane laboratorium betonu. Nadzór ten realizowany jest poprzez kontrolę:

 • jakości komponentów użytych do produkcji betonu
 • mieszanki betonowej od momentu jej wyprodukowania, poprzez transport aż do jej wbudowania
 • parametrów technicznych stwardniałego betonu.

Dla każdej partii betonu wystawiamy deklarację zgodności z normą i specyfikację.

Bogata oferta betoniarni to:

 • Betony towarowe
  • zwykłe – powszechnie stosowane do wykonywania nieskomplikowanych konstrukcji budowlanych i żelbetowych
  • hydrotechniczne -przeznaczone do wykonywania masywów betonowych, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola rozwoju ciepła hydratacji, wodoszczelność i mrozoodporność
  • mrozoodporne – przeznaczone na konstrukcje narażone bezpośrednio na wpływ czynników atmosferycznych
  • drogowe i mostowe – spełniające wymagania norm i wytycznych w zakresie stosowania w budownictwie komunikacyjnym
  • posadzkowe – przeznaczone na posadzki, wykonane na bazie kruszyw niereaktywnych, co zapobiega powstawaniu odprysków na powierzchni posadzek
  • lekkie(styrobeton, keramzytobeton,perlitobeton) – o gęstości w stanie suchym poniżej 1800 kg/m3, wykonane na bazie kruszyw lekkich
  • wysokowartościowe – charakteryzujące się wysoką wytrzymałością mechaniczną powyżej 60MPa
  • ciężkie – chroniące przed szkodliwym promieniowaniem
  • kompozytowe – betony ze zbrojeniem rozproszonym stalowym, polipropylenowym lub szklanym, przeznaczone przede wszystkim na posadzki i płyty. Dodatek włókien stalowych poprawia parametry stwardniałego betonu, przeciwdziała powstawaniu rys skurczowych a w niektórych przypadkach pozwala na wyeliminowania tradycyjnego zbrojenia, włókna polipropylenowe przeciwdziałają powstawaniu rys w pierwszej fazie twardnienia betonu
  • stabilizacje, podsypki cementowo-piaskowe
  • zaprawy specjalne przeznaczone do wypełniania metodą grawitacyjną kanałów ciepłowniczych, rurociągów, studzienek, szczelin między rurami przy remontach kolektorów
 • Zaprawy cementowe M7-M25 – zaprawy o konsystencji odpowiedniej do murowania dostarczane na budowę betonomieszarkami. Konsystencja i czas urabialności kontrolowane przez dodawanie odpowiednich domieszek w trakcie produkcji na węźle. Możliwe jest przedłużenie urabialności zaprawy do 36 godzin)
 • Beton i zaprawy konfekcjonowane, na paletach do wytwarzania mieszanek betonowych w małych betoniarkach na miejscu wbudowania.
 • Suche zaprawy cementowe do wypełniania ubytków w konstrukcjach betonowych i otworów po ściągach.
 • Bloczki betonowe fundamentowe klasy 15 i 20 o wymiarach:
  • 38 x 24 x 12cm, w tym bloczki z betonu ciężkiego
 • Płyty żelbetowe drogowe 300x100x15cm i 300x150x15cm
 • Bezpłatne doradztwo w zakresie technologii betonu
 • Transport betonu i zapraw betonomieszarkami o pojemnościach: 7m³, 9m³, 10m³
 • Pompowanie masy betonowej pompami o wysięgu: 16/19 m, 24m, 32m, 36m, 42m, 52m
 • Domieszki do betonu, produkcji PI-W „Lubanta” S.A. w Luboniu k/Poznania:
  • LUBET C Domieszka kompleksowa uplastyczniająco opóźniająca do betonu, radykalnie poprawiająca wodoszczelność
  • LUBOPLAST A Domieszka kompleksowa o silnym działaniu upłynniająco – opóźniającym
  • LUBOPLAST B Domieszka kompleksowa o działaniu upłynniająco – opóźniającym
  • LUBOPLAST C Domieszka kompleksowa o działaniu upłynniająco – opóźniającym
  • BETOSTAT Domieszka kompleksowa uplastyczniająco-napowietrzająca o działaniu opóźniającym
  • EKONBET Bardzo silnie działający plastyfikator opóźniający o działaniu kompleksowym
  • EKONBET Z Domieszka kompleksowa uplastyczniająco-opóźniająco-napowietrzająca zastępująca wapno
  • EKONBET M1 Plastyfikator nowej generacji o działaniu uplastyczniająco – opóźniającym
  • SKORBET Domieszka kompleksowa upłynniająco-przyśpieszająca do betonu (superplastyfikator)
  • ZIMOBET Domieszka bezchlorkowa, przeciwmrozowa do betonu i zapraw cementowych
  • ZIMOBET 334 Domieszka kompleksowa przeciwmrozowa do betonu i zapraw cementowych (bezchlorkowa)
 • Włókna do betonu
  • stalowe : 50 x 1,0mm, 50 x 0,8mm, 35 x 0,7mm. Stosowane jako zbrojenie rozproszone w betonach na posadzki przemysłowe, nawierzcznie komunikacyjne i prefabrykaty. Zwiększają odporność betonu na zarysowanie i pękanie.Zwiększają wytrzymałość betonu na rozciąganie. Zwiększają odporność betonu na ścieranie, uderzenia, zarysowanie i pękanie. Zapobiegają powstawaniu rys skurczowych.
  • polipropylenowe : 6mm, 12mm, 19mm. Dodane do świeżej mieszanki betonowej pełnią rolę mikrozbrojenia zmniejszającego skurcz plastyczny i zapobiegają powstawaniu mikrospękań w twardniejącym betonie. Dozowanie 0,3 do 0,9 kg/m3 betonu.
  • szklane cyrkonowe alkalioodporne długości 13mm, produkcji NEG Japonia.Stosowane jako mikrozbrojenie betonu i zapraw cementowych. Hamują powstawanie rys na skutek skurczu, zmniejszają rozwarcie rys, zwiększają odporność zarysowanie i pękanie oraz wytrzymałość na uderzenia. Są niepalne.