hedaer
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Badania betonu

badania betonuBadania betonu:

Badanie wytrzymałość betonu na ściskanie w zakresie do 5000 kN wg PN-EN 12390-3, PN-EN 12504-1 pkt.8
Oznaczanie gęstości objętościowej betonu wg PN-EN 12390-7 p.5.1
Oznaczanie nasiąkliwości betonu wg PN-88/B-06250 p. 6.4
Oznaczanie mrozoodporności betonu – metodą zwykłą wg PN-88/B-06250 pkt. 6.5.1
Oznaczanie wodoszczelności betonu do W 16 wg PN-88/B-06250 pkt.6.6
Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8
Oznaczanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN 12390-6
Oznaczanie wytrzymałości betonu na zginanie PN-EN 12390-5

Oferujemy również badania cementu