hedaer
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Badania stali

badania staliBadania stali

Badania stali prowadzone są dla:

stali węglowych,

stali kotłowych,

stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości.