Badania betonu – konsystencja, objętość i zawartość

Badanie betonu ma na celu sprawdzenie jego podstawowych właściwości, takich jak konsystencji, objętości i zawartości. Przeprowadza się je przede wszystkim w celu sporządzania różnego rodzaju mieszanek o konkretnym przeznaczeniu.

W dzisiejszym wpisie przyjrzyjmy się jednemu z najważniejszych parametrów betonu; jego konsystencji oraz sposobem jej badania.

Konsystencja betonu, czyli co?

Konsystencja betonu to inaczej mówiąc stopień ciekłości mieszanki betonowej. Określany jest on poprzez klasy konsystencji lub inne wartości, określane przez normę PN-EN 206-1. Dzięki niej można oszacować zdolność mieszanki betonowej do odkształceń pod wpływem obciążenia.

Istnieje kilka metod badania betonu i jego konsystencji:

  • metoda opadu stożka (według EN 12350-2)
  • metoda Ve-Be (według EN 12350-3)
  • metoda oznaczania stopnia zagęszczalności (według EN 12350-4)
  • metoda rozpływu (według EN 12350-5)
  • metoda specjalna, uzgodniona pomiędzy specyfikującym i producentem betonu do specjalnych zastosowań

Omówmy najważniejszą z nich.

Metoda Ve-Be

Metoda Ve-Be posłuży do sprawdzenia czasu, w jakim mieszanka betonowa ulegnie rozpłynięciu do określonego stopnia. Do badania służy aparat Ve-be, w którym beton poddawany jest drganiom.

Specjalny pojemnik należy przymocować do stolika wibracyjnego. Następnie umieszcza się w nim zwilżoną formę, którą wypełnia się mieszanką betonową.

Kolejny etap to zagęszczenie mieszanki 25 uderzeniami pręta i rozformowanie mieszanki w czasie od 5 s. do 10 s. Odbywa się to przez równomierne podnoszenie formy do góry. Specjalny krążek przenoszony jest nad górną powierzchnię mieszanki betonowej. Następnie zostaje on powoli opuszczany. Wartość opadu mierzy się przy zetknięciu się z jej górną powierzchnią. Ostatni etap badania polega na włączeniu stolik wibracyjnego z jednoczesnym włączeniem stopera. Wartością wówczas mierzalną jest czas, którym przeźroczysty krążek zetknie się z mieszanką.

Metod mierzenia konsystencji betonu jest sporo, a wybór właściwej zależy od konkretnego laboratorium.

Kategoria
Beton lekki