Badania stali zbrojeniowej. Co obejmują?

Odporność stali zbrojeniowej na obciążenia dynamiczne, zginanie, a także jej przyczepność do betonu mają ogromne znaczenie w przypadku obiektów inżynierskich, obiektów przemysłowych oraz budowli, umiejscawianych na terenach sejsmicznych i górniczych.

Sprawdzeniu, czy stal zbrojeniowa spełnia odpowiednie wymagania, służy szereg badań. Jakich, dowiesz się, czytając nasz wpis.

Badanie cykliczne

Badania cykliczne  polegają na naprzemiennym ściskaniu oraz rozciąganiu danej próbki siłą osiową w ustalonym zakresie wartości. Jeśli po określonej liczbie cykli obciążeń (minimum pięciu) próbka nie dozna żadnych zarysowań czy pęknięć, mówimy o wyniku pozytywnym.

Badanie zmęczeniowe

Badania zmęczeniowe  to badania, podczas których próbkę poddaje się rozciąganiu zmienną siłą osiową. Zakres naprężeń wynosi: od 175 do 350 MPa dla d≤ 25 mm oraz od 160 do 320 MPa dla d>25 mm przy czym d oznacza średnicę badanego pręta. Pozytywny wynik badania uzyska się, gdy po obciążeniu próbki minimalną liczbą cykli nie dozna ona uszkodzeń, widocznych gołym okiem.

Zginanie z odginaniem 

Kolejne badanie stali zbrojeniowej to zginanie z odginaniem. Najpierw próbkę stalową zagina się o kąt 90°, następnie poddaje się ją starzeniu, czyli podgrzaniu do temperatury 100°C. W takiej temperaturze utrzymuje się ją przez godzinę, a następnie ostudza w warunkach zbliżonych do temperatury pokojowej. Na końcu próbkę odgina się o 20°; jeśli na jej powierzchni nie wystąpią uszkodzenia, widoczne gołym okiem, uznaje się, że pozytywnie przeszła ona próbę.

Przyczepność do betonu

Sprawdzenie przyczepności do betonu przeprowadzane jest w nowoczesnych maszynach. Wykorzystują one lasery, które dokonują pomiaru geometrii całego pręta.

Zginanie ze statyczną próbą rozciągania

Ostatnie z badań stali zbrojeniowej polega na zagięciu pręta o kąt 90°, a następnie wyprostowaniu go i poddaniu statycznej próbie rozciągania. Badanie wykonywane jest dla prętów o średnicy d≤ 16 mm.

Kategoria
Stal zbrojeniowa