Beton posadzkowy – produkcja

Beton posadzkowy jest wykorzystywany w budownictwie przemysłowym (hale przemysłowe) oraz w budownictwie handlowo-usługowym. Posadzki wykonujemy, dodając stalowe oraz poliuretanowe włókna do betonu (fibrobetony). Zastosowanie kruszyw i cementów wysokiej jakości oraz odpowiednich domieszek pozwala na wytworzenie mieszanki betonowej o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych.

Beton na posadzki przemysłowe – włókna do betonu

Do produkcji betonu posadzkowego używane są cementy CEM II oraz CEM III. Jako kruszywo wykorzystywane są pozbawione zanieczyszczeń obcych i niereaktywne alkalicznie kruszywa naturalne bądź kruszywa łamane. Beton posadzkowy produkowany jest na bazie superplastyfikatorów pozwalających na odpowiednie upłynnienie mieszanki oraz jednoczesną redukcję W/C. Wykonanie posadzki może odbywać się przy zastosowaniu stalowych siatek przeciwskurczowych lub zbrojenia rozproszonego (stalowych lub polipropylenowych włókien do betonu) dozowanego bezpośrednio w wytwórni.

Wszystkie wyroby powstające w naszej betoniarni, w tym beton posadzkowy, kontrolujemy we własnym laboratorium betonu, które ma akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Dzięki temu zyskujecie Państwo gwarancję solidnego, trwałego i spełniającego wymagane normy produktu.

Beton posadzkowy

Blog

Innowacyjna technologia, która inspiruje