Betoniarnia - beton ciężki i lekki, dodatki do betonu

Mieszanka betonowa produkowana jest w trzech wytwórniach betonu zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Chlubnej 7. Stały nadzór nad produkcją betonu w wytwórniach pełni własne laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Nadzór ten realizowany jest poprzez kontrolę:

  • jakości komponentów użytych do produkcji betonu
  • mieszanki betonowej od momentu jej wyprodukowania, poprzez transport aż do jej wbudowania
  • parametrów technicznych stwardniałego betonu.

 

Hydrobudowa-1 w ramach działalności Wytwórni betonu oferuje:

  • eksperckie wsparcie oraz doradztwo w zakresie technologii betonu
  • transport betonu i zapraw betonomieszarkami o pojemnościach: 7 m³, 9 m³, 10 m³
  • pompowanie masy betonowej pompami o wysięgu: od 24 m do 80 m.

 

oraz:

mixed concrete pouring at construction site

mrozoodporne

drogowe i mostowe

posadzkowe

zwykłe

ciężkie

wysokowartościowe

lekkie

hydrotechniczne

a także

Stabilizacje, podsypki
cementowo-piaskowe

Zaprawy cementowe M7-M25

Zaprawy specjalne przeznaczone do wypełniania metodą grawitacyjną

Bloczki betonowe

Płyty drogowe

Zamówienia indywidualne

plastyfikator opóźniający

upłynniająco-przyśpieszające

przeciwmrozowe

uplastyczniająco-opóźniające

uplastyczniająco-napowietrzająco-opóźniające

włókna szklane

włókna polipropylenowe

włókna stalowe

T-proof 450

R-Shield 4000

TIALight

Blog

Innowacyjna technologia, która inspiruje