Drogowe płyty betonowe. Jakie standardy muszą spełniać?

Betonowe płyty drogowe przeznaczone są do budowania stałych lub tymczasowych nawierzchni.

Wykłada się nimi ulice, place składowe, parkingi oraz drogi dojazdowe.

Są odporne na różnego rodzaju zanieczyszczenia, także chemiczne, i nie niszczą się nawet podczas intensywnej eksploatacji przez ciężkie samochody ciężarowe.

Betonowe płyty drogowe produkuje się z betonu zbrojeniowego i często powtórnie używa na innych placach budowy.

Jakie standardy muszą spełniać?

Drogowe płyty betonowe muszą być wytrzymałe

W betonie, używanym do produkcji płyt drogowych, najbardziej liczy się wytrzymałość, płyty muszą bowiem znosić wielotonowe naciski.

Wytrzymałość betonu z kolei ma swoje źródło w jego prawidłowym zagęszczeniu.

Im niższy współczynnik wodno-cementowy, tym wytrzymałość betonu będzie wyższa. Na wytrzymałość betonu ma także wpływ jakość kruszywa oraz obecność domieszek chemicznych, które modyfikują właściwości materiału.

W betonie nie powinna znajdować się zbyt duża ilość wody, która obniża jego wytrzymałość, ani zbyt duża ilość cementu. Materiał ten bowiem powoduje pęknięcia w strukturze betonu.

Jak określa się wytrzymałość betonu?

Wytrzymałość betonu określa szesnaście klas, ustalanych na podstawie normy PN-EN 206-1 z 2004 roku.

Klasy symbolizują cyfry w połączeniu z literami, na przykład C8/10.

C8 oznaczać będzie wytrzymałość na ściskanie przedmiotów w kształcie walca, druga cyfra symbolizuje stopień odporności na ściskanie przedmiotów w kształcie sześcianu.

Podczas produkcji drogowych płyt betonowych, dostępnych w naszej ofercie, używa się betonu klasy C25/30 (B30), chętnie wykorzystywanego także w budownictwie jednorodzinnym.

Co prawda beton klasy B30 jest betonem najdroższym, jednak wartym swojej ceny.

Jest on bowiem najbardziej wytrzymały, a jego użycie zagwarantuje, że płyty drogowe nie będą pękały pod wpływem nacisku wielotonowych aut.

Korzystając z usług naszej firmy możesz mieć pewność, że zamówione płyty drogowe wytrzymają każdy ciężar!

Kategoria
beton