Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji – MAMY TO!

Z dumą i radością oznajmiamy Państwu, że od dziś nasza Wytwórnia Betonu Towarowego posiada Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji!

Co to oznacza?

Oficjalne potwierdzenie, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 2+, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych przez nas właściwości użytkowych beton towarowego związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, są stosowane oraz, że nasza Zakładowa Kontrola Produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.

To nic innego, jak jakościowy double check Hydrobudowy-1!

Dlaczego?

Wysoka jakość produktów i usług w Hydrobudowa-1 została  sprawdzona i oficjalnie potwierdzona już po raz drugi!

Nasz najświeższy Krajowy Certyfikat ZKP  od dziś zajmie honorowe miejsce tuż obok Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA, który posiadamy już od 14 lat!

W związku z tym ochoczo zapraszamy do kontaktu z nami i skorzystania z naszych produktów i usług 🙂

Nr telefonu? e-mail? –> klikamy tutaj!

 

 

 

 

Kategoria
Krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji