Czym jest laboratorium Hydrobudowa-1?

Laboratorium realizuje badania w stałej siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chlubnej 7 oraz w terenowych punktach laboratoryjnych, organizowanych na potrzeby klientów w każdym rejonie Polski. Wieloletnia praktyka, doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna, nowoczesne zaplecze sprzętowe oraz ścisła współpraca z wiodącymi jednostkami naukowo-badawczymi umożliwiają świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, Laboratorium wdrożyło system jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025 oraz uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 651 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Ciągłe doskonalenie systemu jakości to podstawowe założenie polityki jakości przyjętej przez nasze Laboratorium. Gwarantuje ona wiarygodność, poufność i wysoką jakość usług laboratoryjnych.

Ponadto nasze Laboratorium jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, który stanowi forum współdziałania i wymiany doświadczeń krajowych laboratoriów badawczych w zakresie wdrażania systemów jakości zgodnych z normami europejskimi.

Realizując politykę
jakości, laboratorium:

  • zapewnia organizację zadań umożliwiającą personelowi efektywne realizowanie przyjętych zleceń
  • gwarantuje poufność, bezstronność, niezależność i rzetelności badań
  • zapewnia konkurencyjność Laboratorium na rynku usług badawczych poprzez dbałość o klienta, spełnienie jego wymagań i terminowość świadczonych usług
  • posiada odpowiednie warunki lokalowe, środowiskowe i niezbędne środki do jego funkcjonowania, a personel ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

 

Personel laboratorium nie podlega żadnym finansowym, handlowym oraz innym naciskom i wpływom wewnętrznym oraz zewnętrznym, które mogłyby niekorzystnie wpływać na jakość badań.

Oferta dodatkowa laboratorium:

kompleksowa-obsluga-laboratoryjna

Kompleksowa obsługa laboratoryjna wytwórni betonów i budów

Uszczelnianie rys w konstrukcjach budowlanych

projektowanie receptur

Projektowanie receptur mieszanek betonowych

Badania świeżych i stwardniałych zapraw murarskich i tynkarskich

badania wody do betonu

Badania wody do betonu

Badania wpływu domieszek do betonu na właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu

ekspertyzy techniczne

 

Ekspertyzy/opinie techniczne konstrukcji budowlanych

pomiar temperatury

 

Pomiar temperatury wiązania betonu w elementach masywnych

wprowadzanie-innowacyjnych-technologii

 

Wprowadzanie innowacyjnych technologii i produktów na rynek

udział w projektach naukowych

 

Udział w projektach naukowych

doradztwo

 

Doradztwo w zakresie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

Blog

Innowacyjna technologia, która inspiruje