Badania betonu - badanie konsystencji, objętości, zawartości

Badania mieszanki betonowej:

 • Pobieranie próbek mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-1
 • Badanie konsystencji mieszanki betonowej – metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2
 • Badanie konsystencji mieszanki betonowej – metodą stolika rozpływowego wg PN-EN 12350-5
 • Badanie gęstości objętościowej mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-6
 • Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej metodą ciśnieniową wg PN-EN 12350-7
 • Badanie zawartości zbrojenia rozproszonego (stalowego) w mieszance betonowej

 

Badania stwardniałego betonu:

 • Badanie wytrzymałość betonu na ściskanie (w zakresie do 5000 kN) wg PN-EN 12390-3, PN-EN  12504-1
 • Oznaczanie gęstości objętościowej betonu wg PN-EN 12390-7
 • Oznaczanie nasiąkliwości betonu wg PN-88/B-06250
 • Oznaczanie mrozoodporności betonu wg PN-88/B-06250
 • Oznaczanie wodoszczelności betonu (do W16) wg PN-88/B-06250
 • Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8
 • Oznaczanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN 12390-6
 • Oznaczanie wytrzymałości betonu na zginanie PN-EN 12390-5

 

Badania betonu w konstrukcji:

 • Pobieranie próbek betonu z konstrukcji o średnicy od 80 mm do 200 mm metodą odwiertów rdzeniowych wg PN-EN 12504-1 i oznaczanie wytrzymałości na ściskanie, gęstości, wodoszczelności, mrozoodporności, nasiąkliwości betonu w próbkach pobranych z konstrukcji
 • Badanie konstrukcji betonowej metodą nieniszczącą za pomocą młotka Schmidta
 • Oznaczenie wytrzymałości betonu na rozciąganie metodą ” PULL-OFF”
badania betonu

Blog

Innowacyjna technologia, która inspiruje