Badania cementu w laboratorium w Warszawie

  • Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie cementu wg PN-EN 196-1
  • Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości cementu wg PN-EN 196-3
badania cementu

Blog

Innowacyjna technologia, która inspiruje