Badania kruszyw budowlanych - Warszawa

  • Oznaczanie składu ziarnowego metodą przesiewania wg PN-EN 933-1
  • Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6
  • Badanie wskaźnika piaskowego wg PN-EN 933-8
  • Oznaczanie mrozoodporności kruszywa …

Blog

Innowacyjna technologia, która inspiruje