Badania stali - laboratorium Hydrobudowa-1

Badania stali zbrojeniowej:

  • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie wg PN-EN ISO 6892-1
badania stali

Blog

Innowacyjna technologia, która inspiruje