Usługi dodatkowe - obsługa laboratoryjna, wydawanie ekspertyz

 • Kompleksowa obsługa laboratoryjna wytwórni betonów i budów
 • Badania świeżych i stwardniałych zapraw murarskich i tynkarskich
 • Projektowanie receptur mieszanek betonowych
 • Badania wody do betonu
 • Badania wpływu domieszek do betonu na właściwości mieszanki
  betonowej i stwardniałego betonu
 • Ekspertyzy/opinie techniczne konstrukcji budowlanych
 • Uszczelnianie rys w konstrukcjach budowlanych
 • Pomiar temperatury wiązania betonu w elementach masywnych
 • Wprowadzanie innowacyjnych technologii i produktów na rynek
 • Udział w projektach naukowych
 • Doradztwo w zakresie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

Blog

Innowacyjna technologia, która inspiruje