Najważniejsze właściwości i rodzaje betonu towarowego

Beton towarowy to najczęściej wykorzystywany materiał budowlany, który znajduje zastosowanie przy okazji większości realizacji budowlanych. W tym artykule skupimy się na jego najważniejszych właściwościach, odmianach i przykładach zastosowania.

Specyfika betonu towarowego

Beton towarowy to surowiec budowlany, który powstaje ze zmieszania kruszywa, cementu, wody oraz domieszek i dodatków uszlachetniających. Jego produkcja odbywa się w betoniarkach, a następnie przygotowana mieszanka betonowa transportowana jest na miejsce budowy (zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003). Zatem odpada konieczność czasochłonnego i męczącego przygotowywania mieszanki w betoniarce, ponieważ zamówiona mieszanka przyjeżdża w specjalnym betonowozie. Warto przy tym dodać, że swoje właściwości osiąga dopiero wtedy, gdy zostanie należycie zagęszczona i pielęgnowana.

Do najważniejszych właściwości betonu towarowego zaliczamy trwałość i wyjątkową plastyczność. Nie bez znaczenia jest również stosunkowo niska cena mieszanki, która wynika z niskich nakładów związanych z jej wytwarzaniem. Jest to jeden z powszechnie wykorzystywanych surowców nie tylko do tworzenia obiektów budowlanych, ale również dróg. Wyróżnia się doskonałą wytrzymałością, więc świetnie sprawdza się do wykonywania elementów nośnych i fundamentów.

Różne odmiany betony towarowego

W ofercie firmy Hydrobudowa-1 Betoniarnia-Laboratorium znaleźć można szeroki zakres betonów towarowych o różnych właściwościach, w tym:

 • betony zwykłe
 • betony hydrotechniczne
 • betony mrozoodporne
 • betony drogowe i mostowe
 • betony posadzkowe
 • betony lekkie
 • betony wysokowartościowe
 • betony ciężkie
 • betony kompozytowe

Bardzo ważne jest, aby zamówiony rodzaj betonu towarowego był odpowiedni do jego późniejszego zastosowania na budowie. Właściwości mieszanki powinny być adekwatne do konkretnych zastosowań, np.:

 • na podłogi na gruncie i posadzki
 • na podbudowy pod nawierzchnie, podłogi, posadzki, podjazdy do garaży
 • na wszelkie typowe elementy konstrukcyjne domu, w tym schody, stropy, fundamenty, cokoły ogrodzeń
 • na elementy o dużych rozpiętościach lub narażone na wyjątkowo duże obciążenia
 • na ściany piwnic lub ściany fundamentowe na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych

 

Kategoria
beton drogowy