Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/load.php on line 651

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/theme.php on line 2241

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 3604

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 2443

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-content/plugins/bb-theme-builder/extensions/acf/classes/class-fl-page-data-acf.php on line 404

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-content/plugins/bb-theme-builder/extensions/acf/classes/class-fl-page-data-acf.php on line 374

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 2443
Obowiązek informacyjny - Hydrobudowa
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Obowiązek informacyjny

Państwa dane przetwarzamy wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
Informujemy, iż administratorem przetwarzanych przez nas danych osobowych jest Hydrobudowa-1 Betoniarnia-Laboratorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-054) przy ul. Chlubnej 7.
Przetwarzane przez nas dane uzyskaliśmy bezpośrednio od osób których dane dotyczą lub ze źródeł ogólnodostępnych (np. Internet).
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail biuro@hydrobudowa1.pl lub pisemnie pod adresem Hydrobudowa-1 Betoniarnia-Laboratorium Sp. z o.o. ul. Chlubna 7, 03-901 Warszawa.
Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy przysługują następujące prawa:
a) W dowolnym momencie prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
b) Prawo żądania dostępu do danych osobowych.
c) Prawo sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
d) Prawo przenoszenia danych.
e) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Państwa dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, doradczych oraz prawnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z poniższymi celami oraz na podstawie przytoczonych przepisów:
1. Kontakt telefoniczny lub e-mail
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą (np. podanie danych przy zgłoszeniu zlecenia). Podanie nam numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, a niepodanie powoduje brak możliwości kontaktu w sprawie obsługi zlecenia. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
2. Rekrutacja pracowników
Art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych – rekrutacja pracowników. Podanie nam danych jest dobrowolne, a niepodanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody.
3. Prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych w celu wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z realizacją zadań wynikających z Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395). Dane będą przetwarzane do zakończenia rozliczeń podatkowych.
4. Wykonanie prawa do dochodzenia roszczeń.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. Dane będą przetwarzane do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń.
5. Facebook Fanpage
Art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych – marketing towarów i usług. Umieszczanie komentarzy na Fanpage’u oraz wysyłanie do nas wiadomości prywatnych traktujemy jako udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
Dodatkowo informujemy, iż odwiedzanie Fanpage’a oraz wchodzenie z nim w jakąkolwiek interakcję, powoduje, że portal Facebook również będzie miał dostęp do Państwa danych osobowych jako odrębny administrator. Informacje nt. przetwarzania danych osobowych przez Facebook znajdą Państwo pod adresem – https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kategoria

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hydrobudowa1/ftp/wp-includes/formatting.php on line 4382