Od czego zależy wytrzymałość betonu?

Beton jest tworzywem, otaczającym nas zewsząd w dużych metropoliach.

Ze względu na swoje właściwości; odporność, wytrzymałość, brak zmiany parametrów pod wpływem wysokich lub niskich temperatur, znajduje bardzo szerokie zastosowanie.

Służy zatem:

  • w budownictwie, do budowy elementów konstrukcyjnych pod stropy
  • w architekturze, do produkcji ławek, murków, kwietników
  • w kanalizacji, do produkcji rur, kolektur oraz zbiorników
  • w przestrzeni miejskiej, do budowy nawierzchni placów i dróg

Jednak najważniejszą cechą tego materiału pozostaje jego wytrzymałość. Od czego zależy?

Co wpływa na wytrzymałość betonu?

Aby beton był wytrzymały, musi być właściwie zagęszczony.

Osiągnięciu przez niego odpowiedniej gęstości służyć będzie właściwy współczynnik wodno-cementowy. Im niższy, tym wytrzymałość betonu będzie wyższa. Nie bez znaczenia jest także klasa wytrzymałości cementu, jakość kruszywa oraz obecność domieszek chemicznych, modyfikujących właściwości reologiczne mieszanki betonowej.

Szczególnie ważny jest wspomniany współczynnik wodno-cementowy. Zbyt duża bowiem ilość wody zwiększa porowatość betonu, która z kolei wpływa na podatność betonu na siły zewnętrzne i warunki atmosferyczne. Zbyt duża ilość cementu natomiast może spowodować pęknięcia w jego strukturze.

Gra w…klasy

Wytrzymałość betonu określają klasy w liczbie szesnastu, w przypadku betonu zwykłego. Ustalane są one w oparciu o normę PN-EN 206-1 z 2004 roku i oznaczane liczbami takimi jak na przykład C8/10. Pierwsza liczba ma na celu oznaczenie wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie przedmiotów o kształcie walca. Druga to oznaczenie wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie przedmiotów o kształcie sześcianu.

Warto zdać sobie sprawę, że wytrzymałość betonu na rozciąganie jest dziesięć razy mniejsza w stosunku do wytrzymałości na ściskanie, co spowodowane jest powstawaniem specyficznych mikrorys między zaczynem a kruszywem.

W wysokiej jakości beton zaopatrujmy się jedynie u sprawdzonych, renomowanych producentów.

Kategoria
Wylewanie betonu