Przykłady najczęściej stosowanych domieszek do betonu

Za sprawą różnorodnych domieszek i dodatków do betonu można osiągnąć pożądane właściwości mieszanki. Za sprawą modyfikacji można uzyskać beton wyróżniający się cechami i parametrami niezbędnymi dla konkretnych zastosowań. Najczęściej stosowane są domieszki, które mają na celu m.in. uplastycznienie betonu, opóźnienie jego wiązania, napowietrzające czy przeciwmrozowe.

Specyfika i działanie przykładowych domieszek do betonu

Domieszki opóźniające wiązanie. Wśród składników domieszek o właściwościach opóźniających wiązanie znajdziemy przede wszystkim fosforany, cukry i tlenki metali. Po użyciu takiej domieszki na powierzchni tworzy się niewielka warstwa, która hamuje dostęp wody i przeciwdziała powstawaniu zarodków krystalizacji. Takie domieszki znajdują zastosowanie w przypadku, gdy istnieje konieczność opóźnienia procesów wiązania. W zależności od specyfiki wybranej domieszki może ona opóźnić wiązanie od 3 nawet do 24 godzin. Domieszki opóźniające wiązanie działają również uplastyczniająco. W naszej ofercie są to m.in. LUBET C, EKONBET. Do domieszek o działaniu opóźniającym działanie, uplastyczniających i napowietrzających zaliczamy m.in. BETOSTAT, DOBET, EKONBET Z.

Domieszki przyspieszające wiązanie. Mogą się zdarzyć przypadki, gdy chcemy znacznie przyspieszyć proces wiązania betonu i jego twardnienie. Wówczas konieczne jest zastosowanie domieszek przyspieszających wiązanie, czyli np. SKORBET. Tego rodzaju modyfikatory najczęściej znajdują zastosowanie w przypadku betonów natryskowych, szybkowiążących, wodoszczelnych czy uszczelniających. Sprawdzają się również przy produkcji wyrobów betonowych.

Domieszki napowietrzające. Działanie tych domieszek jest możliwe poprzez redukcję napięcia powierzchniowego wody zarobowej i przerwanie systemu kapilarnego betonu. Za sprawą tych domieszek możliwe jest tworzenie elementów trwałych i odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Stosowane są przy wykonywaniu płyt chodnikowych, podjazdów garażowych, kanałów odwadniających, murów betonowych itd.

Domieszki uszczelniające. Wpływają one na zmniejszenie nasiąkliwości betonu. Pozwalają na stworzenie szczelnej i trwałej struktury betonu, który zyskuje odporność na działanie czynników zewnętrznych. Do tego rodzaju produktów zaliczamy domieszkę W8.

Kategoria
beton