Specyfika i zastosowanie betonu ciężkiego

Beton to materiał, którego składnikami podstawowymi jest cement, woda i kruszywa o różnym uziarnieniu. Dodatkowo często stosowane są różnorodne domieszki i dodatki, dzięki którym beton uzyskuje pożądane właściwości.

Ze względu na użycie różnych proporcji substancji bazowych oraz różnego typu kruszyw, możemy dokonać podstawowego podziału betonu na lekki i ciężki. W tym artykule skupimy się przede wszystkim na krótkiej charakterystyce betonu ciężkiego.

Najważniejsze cechy betonu ciężkiego

Beton ciężki charakteryzuje się gęstością w stanie suchym większą niż 2600 kg/m3 (zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003). Jak nazwa wskazuje, posiada on nieco większy ciężar, który jest wynikiem zastosowanych w mieszance kruszyw z minerałów ciężkich lub rud żelaza (np. kruszyw barytowych). Dodatkowo w celu podwyższenia jego objętości dodawane są wypełniacze metalowe, takie jak np. śruty odpadowe żeliwne lub stalowe.

Do najważniejszych cech betonu ciężkiego zaliczamy m.in.:

  • zdolność pochłaniania promieniowania jonizującego
  • odporność na podwyższone temperatury
  • wysoka przewodność cieplna

Oczywiście tak samo jak inne gatunku betonu, również i beton ciężki zapewnia możliwość kształtowania dowolnych brył, ponieważ mieszanka jest dobrze urabialna. Z kolei ciężar tego betonu pozwala zmniejszyć grubość tworzonego elementu osłonowego, co w dużej mierze determinuje jego późniejsze zastosowanie.

Kiedy używany jest beton ciężki?

Z betonu ciężkiego tworzy się nośne elementy budowlane, np. stany stropów. Nadaje się do tego znacznie lepiej niż beton lekki, ponieważ za sprawą swojego ciężaru umożliwia zmniejszenie konstrukcji przy zachowaniu wszystkich jej właściwości wytrzymałościowych.

Beton ciężki znajduje zastosowanie przy budowie osłon kabin RTG oraz centrów onkologicznych, reaktorów i elektrowni atomowych itp. Wynika to przede wszystkim ze względu na zdolność pochłaniania szkodliwego promieniowania jonizującego. Co więcej, używany jest również do tworzenia stropów i ścian pomieszczeń osłonowych, reaktorów czy zbiorników z odpadami promieniotwórczymi.

 

Kategoria
reaktor z betonu ciężkiego